Vizyon

Hukuk Müşavirliğimizin Vizyonu:


 Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği 

sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis 

edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmalarının teşkil edilmesini sağlamak.

SABRİ İDİN
Güncelleme : 16.06.2022 16:05:02