Hizmetlerimiz

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

2007 yılından itibaren 54 davamız maddi hukuk açısından KESİNLEŞMİŞ bunlardan 30'u lehe 22'si aleyhe olacak şekilde sonuçlanmıştır. Kesinleşen  dosyalardan bir tanesinde yasa gereği davalı taraf ile sulh olunmuş geri kalan son dosyada ise, tespit mahiyetinde bir dosya olması sebebiyle, lehe veya aleyhe bir durum söz konusu olmamıştır. Diğer yandan üniversitemizin 2007-2016 yılları arasında açmış olduğu icra takip sayısı da 39'dir.

SABRİ İDİN
Güncelleme : 10.08.2018 09:36:54