Misyon

Hukuk Müşavirliğimizin Misyonu:

 

              Siirt Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi;

 a-) Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun

 olarak tesis edilmesini sağlamak,

b-) Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş 

bildirmek suretiyle katkıda bulunmak,

c-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar

içinde çözüm önerileri sunmak,

              Siirt Üniversitesi tüzel kişiliğinin, son tahlilde kamunun hak ve menfaatlerini savunmak görevi,

 a-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde

 üniversiteyi mahkeme ve icra daireleri  önünde müdafaa etmek,

b-) Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek,

SABRİ İDİN
Güncelleme : 16.06.2022 16:04:01